A zenei könyvtári munka


Válogatott irodalom a zenei könyvtári munkához

(Literature about music librarianship in Hungary)

Kötelező irodalom a Zenei könyvtári munka című tantárgyhoz (Eszterházy Károly Főiskola):

ZSOLDOS Marianna: Webkettes szolgáltatások alkalmazási lehetőségei a zenei könyvtári munkában. In: Könyvtári Levelező/lap. 2009. 5. sz. 5-9.p.

ZSOLDOS Marianna: Zenei könyvtári munka I. : Szöveggyűjtemény. – Eger : EKF Médiainformatikai Intézet, 2004

GÓCZA Julianna (szerk.) : Zenei könyvtári ismeretek.- Bp : MKE ZKSZ, 1999

BÁNHIDINÉ MARÓTI Magdolna: Klasszikusok mindenkinek. – Nyíregyháza : Scool Bt, 1999

Zenei könyvtári ismeretek /szerk. Gócza Julianna .- Bp : MKE ZKSZ, 1999. – 194 p.

———–

Albert Gábor: RILM Abstracts – ablak a nagyvilágra. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve : 1970-1990 / szerk. Gócza Gyuláné .- Bp : MKE : OIK, 1990 .- p. 63-65.

Bartos Éva: „Nem csak zene”. In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2003. 11. sz.- p. 55-57.

Erdélyi Frigyesné: Flexibilis Zenei Osztályozási rendszer. Kiegészítési javaslatok az apparátus jelzeteléséhez. In: Könyvtári Figyelő. 1988. 1.sz.- p. 50-67.

Fonyó Istvánné- Simon Zoltán: A zenei szolgáltatás megszervezése a közművelődési könyvtárakban .- Debrecen : [s.n.], 1973

Gócza Gyuláné: Hozzászólás az FZO jelzeteinek kiegészítési javaslatához. In: Könyvtári Figyelő. 1989.1.sz.- p. 64-71.

Gócza Gyuláné (szerk.): A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve : 1970-1990.- Bp : MKE : OIK, 1990. – 99 p.

Gócza Gyuláné: A zenei osztályozás helyzete. Az OKT alkalmi bizottságának munkájáról. In: Könyvtáros. 1989.4.sz.- p. 224-226.

Gócza Gyuláné: A zeneművek tárgyi feltárása. In: Könyvtári Figyelő. 1987.1. sz.- p. 34-47.

Gócza Julianna: Az ODR egy tagkönyvtár szemszögéből. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye. In: Kvt.levlap. 2003. 12.sz. p. 3-5.

Kárpáti János: A negyedik RI és Magyarország- In: Muzsika. 1995.7.sz.- p. 18-19.

Kárpáti János: A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM, IAML) és Magyarország In: Könyvtári Figyelő.1989.3.sz. – p.319-325.

Kecskeméti István: Zenei könyvtárak és archívumok Magyarországon. In: Magyar Zene. 1981.4. sz.- p. 346-359.

Kovács Katalin: Nem hagyományos dokumentumok kölcsönzésének tapasztalatai a FSZEK XXI/ 1-es könyvtárában. In: Könyvtári Levelező/lap, 1997. 5. sz. – p. 6-9.

Murányi Róbert Árpád: RISM. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve : 1970-1990 / szerk. Gócza Gyuláné .- Bp : MKE : OIK, 1990 .- p. 69-73.

Nida Judit: Zene és kép : audiovizuális dokumentumok a városi könyvtárakban. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2004. 11. sz.- p.38-44.

Nida Judit: A zenei ismeretterjesztés tapasztalatai az érdi városi könyvtárban. In: Kvt.levlap. 2006. 4.sz. – p. 25-27.

Pethes Iván: A Flexible Classification System of Music and Literature on Music .- Bp : OSZK-KMK, 1967

Pethes Iván: A fonotéka : Hangstudiók szervezése, működtetése a könyvtárakban .- Bp : NPI, 1970. – 78 p.

Pogány György: 30 éves az MKE Zenei Könyvtáros Szervezete. In: Kv.kvt.könyvt. 2001.1.sz.-p. 44-49.

Pogány György: Különgyűjtemények. In: Könyvtárosok kézikönyve 3. köt. .- Bp : Osiris Kiadó, 2001 .-p.179-198.

Pogány György: Zenei könyvtárak – zenei dokumentumellátás. In: Könyv könyvtár könyvtáros. 2002. 10. sz..- p. 48-49.

Pogány György: A zenei tájékoztatási eszközök tipológiája. In: Kv.kvt.könyvt. 1997.4.sz.- p. 36-43.

Skaliczki Judit (szerk.): A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának tíz éve : 1970-1980.- Bp : OSZK-KMK, 1981.- 88 p.

Skaliczki Judit: A megyei könyvtárak zenemű- és hangtári részlegeinek fejlődése 1978 és 1988 között. In: Könyvtári Figyelő. 1990.1-2.sz .- p. 94-100.

Skaliczki Judit: Szubjektív írás a hazai közművelődési könyvtárak zenei részlegeiről kialakulásuktól napjainkig. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának húsz éve : 1970-1990 / szerk. Gócza Gyuláné .- Bp : MKE : OIK, 1990 .- p. 29-36.

Skaliczki Judit: Zene és könyvtár (A zenei könyvtárak kialakulása). In: Kovács Máté emlékkönyv .- Bp : MKE, 1983 .- p. 137-150.

Skaliczki Judit: Zene és könyvtár : Két zeneoktatási könyvtár kialakulása a múlt században. In: Fülöp Géza emlékkönyv .- Bp : ELTE Ktártud. Tsz., 1999.- p. 167-175.

Skaliczki Judit: A zenei gyűjtemények és könyvtárak története az 1950-es évekig. In: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának tíz éve : 1970-1980 .- Bp : OSZK-KMK, 1981 .- p. 24-35.

Skaliczki Judit: A zenei szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztésének lehetőségei .- Bp : OSZK KMK, 1985. – 56 p.

Skaliczki Judit: Zenemű- és hangtári részlegek a közművelődési könyvtárakban .- Bp : NPI, 1980 .- 79 p.

Tari Lujza (et al.) szerk.: A Nemzeti Zenede. – Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Budapesti Tanárképző Int., 2005

Zsoldos Marianna: Zenei könyvtári munka I. : Szöveggyűjtemény .- Eger : EKF Médiainformatika Intézet, 2004

Újabb irodalom időrendben:

Zenei könyvtár — digitális kérdőjelek. In: KIT hírlevél. 2006. 42. sz. (11. 15.)

Zenei könyvtár 2.0. In: KIT hírlevél. 2007.33. sz. (09. 12.)

A zenei tájékoztatás aktuális kérdései ; A digitális szakadék túloldalán a zenei könyvtárosok? ; Nyugdíjazhatók a zenei szakozók? ; Hangfájlokat lejátszó iPod-ok a könyvtárban — kísérletek és tapasztalatok. In: KIT hírlevél. 2007. 10. sz. (03.07)

Németh Márton: Északi könyvtárak 10. – Online zenei kölcsönzés — közkönyvtárban. In: KIT hírlevél. 2007. 6. sz. (02.07)

Kőrös Kata – Somogyi Tamás – Takács Dániel: Adattármustra. Zene. In: TMT. 55. évf. 1. sz. (2008). – p. 37-47. (A Magyar Népzenei Archívum, a BMC Magyar Zenei Információs Központ és a MTA ZTI online adatbázisainak értékelése)

Zsoldos Marianna: Zenei folyóiratok és magazinok. In: Korszerű könyvtár. 2008. november. C 3.5

Zsoldos Marianna: Ajánlójegyzék az ének-zene internetes forrásaihoz. In: Korszerű könyvtár. 2008. november. Z 1.2

Németh Márton: Megújult a netmusik szolgáltatás Dániában

Zsoldos Marianna: Webkettes szolgáltatások alkalmazási lehetőségei a zenei könyvtári munkában. In: Könyvtári Levelező/lap. 2009. 5.sz. 5-9.p.

Zenei tájékoztatás az egri zenei gyűjtemény gyakorlatából 1. In: KIT Hírlevél 2009/34. szept.30.

Zenei tájékoztatás az egri zenei gyűjtemény gyakorlatából 2. In:   KIT Hírlevél 2009/35. okt.7.

Zenei tájékoztatás az egri zenei gyűjtemény gyakorlatából 3. – Tájékoztatási források és tájékoztatói kínálat. In: KIT Hírlevél 2009/36. okt. 14.

Fájlmegosztás és a zenei könyvtárak 1., Aggasztó méretű lemorzsolódás. In: KIT Hírlevél 2009/32. szept. 16.

Fájlmegosztás és a zenei könyvtárak 2., Kiket célozhat a zenei könyvtár a fájlcserélés korában? In: KIT Hírlevél 2009/33. szept.23.

Németh Márton: A netmusik szolgáltatás és az online streaming – Úton a digitális könyvtári konvergencia felé

Fehér Miklós: Brit-magyar szeminárium a zenei könyvtárosok képzési lehetőségeiről. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 19. évf. 7. sz. (2010), p. 29-38.

Szirányi Gábor: A Zeneakadémia könyvtárának története. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 19. évf. 8. sz. (2010)

Sárközi Andrea Bernadett: A zene mentén az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Könyvtári Levelező/lap. 2012. 5. sz., p. 27-31.

Bándoli Katalin: A könyvtárak a zenei nevelés szolgálatában, avagy miért érdemes a zenei könyvtárakat látogatni. In: Parlando. 2012. 6. sz.

Bácsi Fanni Ágnes – budapesti zenei könyvtárak: (kutatásiNapló 2014. tavasz/nyár)
 A térítéses szolgáltatások felmérése
 A beiratkozási díjat befolyásoló tényezők, és az azon felüli szolgáltatások díjszabása
A zenei könyvtárak helye a könyvtári- és a törvényi szabályozás világában

90 éves az OSZK Zeneműtára = The Music Collection of the National Széchényi Library is 90 years old. – A 2014. május 8-án megrendezett egynapos zenetudományi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. – Összefogl. angol nyelven
In: Magyar zene. – 52. (2014) 3., tematikus szám, p. 235-367.

Kérdezze zenei könyvtárosát online! — átalakul az országos zeneitájékoztatás-piac?. In: KIT Hírlevél 2015/7. február 18.

Bárkay Tamás: Megoldás: Sibelius – Ask FM a könyvtárban : Minden, amit tudni akar a zenéről, és meg meri kérdezni. – In: Népszabadság, 73. évf. (2015) 64. sz. – p. 12.

Europeana Sounds — út Európa hangzó és zenei örökségéhez. In: KIT Hírlevél 2015/24. június 17.

SEGÉDLETEK

Zenei könyvtári munka (rövid összefoglaló)

Music librarianship in Hungary

comp. by Marianna Zsoldos

1 Comment

Hozzászólás