A zenei részlegről


A zenei gyűjtemény imidzsfilmje

A zenei részlegről (YouTube): itt

A zenei részleg múltja és jelene képekben (prezentáció az authorSTREAM-en)

English

Kapcsolatok

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtára tematikus különgyűjtemény, ez azt jelenti, hogy a zenével kapcsolatos összes dokumentumot itt gyűjtjük:

ÚTMUTATÓ KEZDŐ FELHASZNÁLÓKNAK

ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRUNK RÖVID TÖRTÉNETE:

SZOLGÁLTATÁSOK

ÚTMUTATÓ KEZDŐ FELHASZNÁLÓKNAK

Szabó Zsolt arra ébred reggel, hogy a napja nem telhet el Pink Floyd nélkül.

Ebéd után elballag a zenei részlegbe, látta a honlapon, hogy hétfőn 13-18 óráig, kedd-péntek 10-18 óráig nyitva tart. A személyigazolvány és lakcímkártya nála van mindig, így beiratkozik a zenei részlegbe. Tájékoztatjuk a részleg használatáról. Leül a számítógéphez s a Corvina adatbázisban rákeres, hogy milyen könyvet talál a Pink Floydról. Ürmös Attila könyvét olvasgatja, nézi a diszkográfiát s megnézi a CD listában, hogy mely lemezei vannak meg. A CD-k emelkedő számsorrenden helyezkednek el, így kikeresi őket s leveszi a polcról a tokokat. Úgy érzi, hogy A fallal kell kezdenie. …Jó lenne belehallgatni…. A könyvtáros beteszi a CD-t a lejátszóba s egy fülhallgatót felvéve hallgatja a zenét s olvasgatja Nick Mason, a Pink Floyd dobosának könyvét, nézegeti a képeket. A kottája meg van-e? Sajnos A fal kottája nincs meg, de könyvtárközi kölcsönzés keretében lehetőség van hozzájutni. De jó lenne megnézni a filmet is…a DVD és videolistán is rajta van…inkább a DVD-t választja…sajnos nincs benn jelenleg, így előjegyzi…marad a videó, amit az emelkedő számsorrendben elhelyezkedő videók közül levesz… Leemeli a folyóiratos polcról a Rockinformot s lapozgatja…olvas egy kritikát Roger Waters budapesti koncertjéről…erről eszébe jutott, hogy élőben is előadták már A falat…azt a kazettalistában találja meg s a szintén emelkedő számsorrendben elhelyezkedő kazetták között meg is találja….De jó lenne ismerni a magyar szövegét….nézzük meg az interneten…itt van egy tematikus linkgyűjtemény…ezek között itt van a dalszöveg is…Szeretné haza vinni….így kinyomtatjuk számára a szöveget…Ezek után a pulthoz hozza a tokokat s mi beletesszük a dokumentumokat…beleírjuk az olvasójegyébe, hogy egy hét múlva találkozunk, de lehetőség van hosszabbítani akár telefonon és emailben is…

Szabó Zsolt elégedetten távozik 🙂

ZENEMŰ- ÉS HANGTÁRUNK RÖVID TÖRTÉNETE:

1969-ben a Művelődésügyi Minisztérium 12 nagyobb könyvtárnak ajándékozott hanglemezeket és a hozzá szükséges lejátszó berendezést.

A központi támogatást Eger is megkapta s ennek hatására nyílhatott meg 1971 novemberében Egerben a Heves Megyei Könyvtárban (1988-ban vette fel a Bródy Sándor nevet) a zenei részleg. A nagypréposti palota egykori 30m2 -es kápolnájában nyitáskor négy lemezjátszó és nyolc pár fülhallgató állt rendelkezésre. A kezdeti állomány 1200 hanglemez, 1000 kötet zenei szakkönyv, 14 féle zenei folyóirat és 30 kotta volt. A hanglemezek legnagyobb része komolyzene, népzene, kisebb számban szépirodalom és nyelvi felvétel volt.

1983-ban nyílt meg a nyelvi részleg, ahová a nyelvanyagok kerültek, a hangoskönyvek később az olvasószolgálathoz, míg a gyermeklemezek a gyermek részlegbe.

Egyre inkább a zene vált központi szervező elvvé, bár a szépirodalmi felvételek maradtak, hiszen nagy igény volt főleg a pedagógusok részéről irántuk.

Kezdetben a zenei részleg szolgáltatása csupán a helyben használat: helyben olvasás, helyben hallgatás, illetve csoportos hallgatás volt, amelyből később egy zenei klub is kialakult Ifjú Zenebarátok Klubja névvel.

Úttörőként, a Heves Megyei Könyvtár zenei részlege kezdte meg Magyarországon először a hanglemezek kölcsönzését 1978-ban. A Kulturális Alap 70. 000 Ft-ot hagyott jóvá Heves megye könyvtárainak kölcsönözhető hanglemezek beszerzésére.

Kezdetben kölcsönzési díjat szedtek a lemezekért (1,-Ft-ot), de ez az óriási adminisztráció miatt megszűnt.

A zenei részleg kazettás magnetofon beszerzése után új szolgáltatást vezetett be: a másolást. Kezdetben kizárólag közületeknek, intézményeknek, iskoláknak másoltak, később kiterjesztették minden igénylőre. A másolás térítéses szolgáltatás volt, ugyanúgy, mint a zenei szerkesztés is, például a műsor összeállítás. A szerzői jogi törvény megjelenésével ez a szolgáltatás megszűnt.

Az 1985-ös év végén kezdte meg a részleg a CD lemezek gyűjtését, kezdetben helyben használatra.

1994-ben jelentős változás történt a részleg életében. A helyszűke miatt átköltözött a könyvtár épületéből a szomszédos erdészet épületébe, ahol közel 100 nm2-es teremben nyert méltóbb elhelyezést. Lehetőség nyílt valamennyi zenei dokumentum szabadpolcos elhelyezésére, korszerű technikai eszközöket, központi erősítőt, 16 lehallgatóhelyet létesítettek. Megkezdődött a CD-k kölcsönzése, s újabb dokumentumtípussal bővült a gyűjtemény: ide kerültek a zenei videofelvételek is.

Az elektronikus információhordozók megjelenésével számítógép került a részlegbe, a gyűjtemény bővült a zenei tárgyú CD-ROM-okkal, az eMagyarországi pályázat révén két számítógépen és egy katalógusgépen az internet használatát is tudjuk olvasóinknak biztosítani, s megkezdődött a zenei tárgyú DVD-k gyűjtése is.

2006. januárjában indítottuk útjára hírlevelünket Hangtárnok címmel, amelyet havi egy alkalommal küldtünk feliratkozott olvasóinknak.

2007. októberétől működik blogunk Hangtárnok címmel.

2008. január 22-én felújították épületünket s az Idegennyelvi szakrészleg mellénk költözött.

Tagja vagyok a MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének s 2008-tól Zenemű- és Hangtárunk tagja lett a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM/IAML) Magyar Nemzeti Csoportjának.


2009. április 1-jétől nevünk: Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény

2010. májusában indult el Facebook oldalunk.


SZOLGÁLTATÁSOK

Tájékoztatás

Tájékoztatunk részlegünk használatáról, dokumentumairól és szolgáltatásairól nem csak hagyományos formában, hanem telefonon, e-mailben, honlapunkon és hírlevelünkben is. Zenei könyvtárunk weboldala online kapu a gyűjteményünkhöz, gyorsabb hozzáférést biztosít a speciális információhoz valamennyi felhasználó számára, és válik ezáltal felbecsülhetetlen értékűvé a távoli területeken élők és a mozgásukban korlátozottak számára is. Valamennyi CD listája fenn van különböző műfajok szerinti bontásban az interneten is. Folyamatosan frissítjük ezeket.

Passzív szakirodalmi szolgáltatások alapja tájékoztatási apparátusunk, a szakkönyvek, kották, videodokumentumok és hangfelvételek formai és tartalmi feltárását magába foglaló visszakereső eszközök: 2000-ig állományunkat dokumentumtípusonként cím-, szerzői, a hangfelvételeknél előadói katalógus, valamint ETO szerinti szakrendi katalógus tárta fel. A CD-ket külön nyomtatott CD lista is feltárja témakörönként (pl. Könnyűzenei, komolyzenei, népzenei, jazz, rock, filmzene, musical, blues, gyermeklemezek). 2000-ben tértünk át a SZIRÉN (SZIKLA-21), 2010-ben pedig a Corvina integrált könyvtári adatbázis használatára. A referensz állományunk magas színvonalú, a helyi igények kielégítésére legtöbbször elegendő. Megnőtt a referensz kérdések száma, ha tájékoztatási apparátusunk nem elegendő megoldásukhoz, biztosítjuk más könyvtárak állományának, illetve adatbázisainak elérését.

Vállalunk irodalomkutatást (pl. Cigányzene Magyarországon), műsor-összeállítást (nyugdíjas búcsúztató, házassági évforduló, farsang, iskolai ünnepség) is.

Aktív szakirodalmi szolgáltatásaink közül kiemelkedő az ajánló jegyzékek megjelentetése nyomtatásban, illetve némelyik már honlapunkon is olvasható. A jegyzékek összeállításának kezdeti legfőbb oka a pedagógusok igénye volt: az iskolai ünnepek idején, évnyitó, ballagás előtt megrohantak minket az alkalomhoz illő zenéért. Munkánk megkönnyítése érdekében összegyűjtöttük az adott alkalomhoz kapcsolódó, zenei részlegünkben megtalálható hangfelvételeket, némelyik témánál a kottákat is, s kis ajánló jegyzékben tettük közzé, s adtuk a pedagógusok kezébe. Nagy népszerűségnek örvendenek e hasznos kiadványok. Jelenleg többek közt az alábbi témakörökben szerkesztettünk ajánló bibliográfiát: Évnyitó-évzáró, Ballagás, Március 15., Október 23., Karácsony, Húsvét, Pünkösd, Farsang, Esküvő, Anyák napja, Petőfi Sándor megzenésített versei, Gyász a zenében, Luca nap, Télapó, József Attila, Mozart, Gyermekkuckó.

Helyben használat:

A zenei részlegben lehetőség van valamennyi dokumentum helyben használatára bárkinek.

Nemcsak a nyomtatott dokumentumok (könyvek, folyóiratok, kották) olvasására, hanem a hangdokumentumok helyben hallgatására, illetve a videodokumentumok megnézésére is.

A központi erősítőhöz vannak csatlakoztatva a lejátszóhelyek. Egyszerre 10 féle (3 lemezjátszó, 1 magnó, 1 videomagnó, 1 rádió, 3 CD-lejátszó, 1 DVD-mp3 lejátszó) hangdokumentumot hallgathat 3 ember fejhallgatóval. Pályázati pénzből nyertünk egy színes televíziót, így a VHS és DVD lemezekbe is beletekinthet az érdeklődő.

Internethasználat:

A világháló elérését, számítógépes alkalmazások használatát két számítógépen és egy katalógusgépen biztosítjuk.

Kölcsönzés:

Míg a részleget bárki használhatja helyben, addig a kölcsönzés tagsághoz van kötve.

A zenei dokumentumok legnagyobb részét kölcsönözzük. Bár a szakkönyvek és a kották egy része olvasótermi használatra van szétosztva, e tekintetben rugalmasak vagyunk, hétvégére vagy estére ezeket is kölcsönözzük (kivéve 1-2 pótolhatatlan könyvet).

Részlegünkből bárki kölcsönözhet, aki beiratkozik a Bródy Sándor Könyvtárba – bármelyik részlegben iratkozik be az olvasó, mindenhová érvényes az olvasójegy – tehát örömmel látjuk a Gyermekkönyvtárban beiratkozott  ifjakat is 🙂

Lehetőség van az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében igényelni. Ez a szakkönyveknél és a kottáknál működik is, természetesen mi is rendelkezésre bocsátjuk állományunkat. A hangdokumentumok és videodokumentumok könyvtárközi kölcsönzése még nem megoldott.

Másolás:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) megszüntetett egy korábban nagy népszerűségnek örvendő szolgáltatást: a hangdokumentumok másolását. Hangdokumentumról a törvény szellemében kizárólag az iskolai oktatást szolgáló célra végzünk másolást.

A szerzői jog előírásainak megfelelően végzünk fénymásolást a hagyományos dokumentumokról, illetve nyomtatunk is igény szerint.

Előjegyzés:

A szolgáltatások közé sorolnám az előjegyzést is. A hatalmas olvasói igények miatt vezettük be a hangdokumentumok és DVD-k előjegyzését, hiszen így az olvasó bizton hozzájut, még ha idővel is, a keresett hangdokumentumhoz. Egyszerre két hangdokumentumot lehet előjegyezni egy olvasónak.

VHS felvételek digitalizálása:

Saját készítésű VHS felvételek (esküvő, családi események, ballagás, évfordulók) digitalizálását, DVD-re írását vállaljuk – szerkesztés nélkül. A szolgáltatás díjtételeit a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

5 hozzászólás

  1. “Szabó Zsolt arra ébred reggel, hogy a napja nem telhet el Pink Floyd nélkül.”

    Gratulálok Zsolt zenei ízléséhez. 🙂 Floyd témában bennem “emberére” talál. Nem nagyképűség, ez tény. Gondolom N. Mason Inside Out (Kifordítva) könyvét lapozgatta…mi mást is? A korai munkájukat ajánlom, mint alap.
    Ha zenei anyagra igény van, csak kopogtatni kell.

    A zene legyen mindenkivel. 😉

    1. Képzeld, augusztusban voltam fönn Pesten a Roger Waters féle Falon, nagy élmény volt 🙂

Hozzászólás