AIBM közgyűlés a Zenetudományi Intézetben


AIBM Magyar Nemzeti Csoport

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja 2016. április 27-én tartotta éves közgyűlését az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudomány Intézet Könyvtárában. Kedves vendéglátóink nevében Benyovszky Mária könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket. Gócza Julianna (AIBM Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke) szakmai beszámolóját hallhattuk 2015-ről, ebből idéznék, bővebben a csoport honlapján tájékozódhattok, angol nyelvű jelentésünk a nemzetközi szervezet honlapján és a Fontes artis musicae-ben olvasható:

“Nemzetközi kapcsolatok: 2015-ben  a New York-i Juilliard School adott otthont az AIBM és az IMS közösen rendezett kongresszusának. Az egyhetes tanácskozás a kutatók és a zenei könyvtárosok számára egyaránt izgalmas és fontos témát járt körül: “Music Research in the Digital Age” azaz a zenei kutatómunka a digitális korban. Ünnepi rendezvényre is sor került a kongresszus folyamán. E két nemzetközi szervezet vezetőinek összefogása tette ugyanis lehetővé 50 esztendővel ezelőtt a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) program megszületését. A kongresszuson a szervezet elnöke és titkára képviselte Magyarországot. Gócza Julianna képviselte az AIBM Magyar Nemzeti Csoportot a nemzeti bizottságok összefogására alakult Forum of National Representatives ülésén. A Johan Eeckeloo, AIBM alelnök vezetette ülés napirendjének középpontjában két téma állt: egyrészt a szervezeti átalakulás/átalakítás jelenlegi helyzete, másrészt a Recent Publications megújítása. A Recent Publications a nemzeti bizottságok által évente összeállított jegyzék (Magyarországról a Zenetudományi Intézet Könyvtára vesz részt a munkában!), amely 2011-ig az AIBM folyóiratában, a Fontes artis musicae-ben jelent meg, azóta pedig a honlapon olvasható. Dr. Mikusi Balázs, a Bibliográfiai Bizottság alelnöke, levezető elnöke volt a Bizottság egyik ülésének, továbbá részt vett a szervezeti struktúra átalakítását felügyelő bizottság (Ad Hoc Committee on Organizational Structure) munkájában. Nagy érdeklődés kísérte A Vaudeville Quotation in Haydn’s Il Distratto and the Aesthetics of the Theatre Symphony című előadását, amely a Research Process and the Emancipation of Scores összefoglaló címet viselő blokkban hangzott el. A konferencián szerzett ismeretekről és tapasztalatokról a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban tartott összejövetelen számoltunk be kollégáinknak.

Nemzetközi adatbázisok: szervezetünk égisze alatt tovább folyt a kurrens magyar zenei szakirodalom szemlézése, valamint az adatok bevitele a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) adatbázisba. A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától kaptunk támogatást erre a munkára. A releváns magyar anyag kiválasztását, a szükséges adatok megállapítását és rögzítését az iBis2 adatbázis-kezelő rendszerbe Hanvay Hajnalka végezte. Ő készítette az új, magyar nyelvű kivonatokat, illetve javította a már kész absztraktokat, mindezt továbbítva a fordítónak…2013 és 2015 között a frankfurti RISM Zentralredaktion támogatásával ismét szolgáltattunk adatokat a zenei források nemzetközi bibliográfiáját készítő Répertoire International des Sources Musicales (RISM) adatbázisba. A feldolgozó és adatbeviteli munkát Hanvay Hajnalka végezte a RISM Kallisto adatbáziskezelő programjában. A rekordok Bárdos Kornél városmonográfiáinak (Eger zenéje 1687-1887, Győr zenéje a 17-18. században és Sopron zenéje a 16-18. században) Vavrinecz Veronika által összeállított műjegyzékei alapján kerültek a rendszerbe. Ezen kívül, a RISM Központ külön kérésére, négy Carl Ditters von Dittersdorf opera feldolgozása és adatainak rögzítése is megtörtént. A RISM Zentralredaktion munkatársai folyamatosan ellenőrizték a bevitt adatokat és elégedettek voltak a munkával. A két támogatási összegből összesen 2850 RISM ID került az adatbázisba a 2015. év végéig.

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudomány Intézet

Képzés: a Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési programunk 3. modulját 2015 februárjában indította a Könyvtári Intézet. A Feltárás, tájékoztatás és új technológiák a zenei könyvtárakban, 60 órás modul négy részből áll: (1) a zenei dokumentumok formai és (2) tartalmi feltárása, (3) a szaktájékoztatás, végül (4) a zenei könyvtárakban használható új technológiákat, valamint a nyomtatott és hangzóanyagok digitalizálását bemutató elméleti és gyakorlati órák. A 120 órás képzési programunk moduljain 2012 óta 55 hallgató – megyei és városi könyvtárak, archívumok munkatársai, zeneiskolai tanárok – szerzett új ismereteket. A kurzusok a hallgatói visszajelzések alapján nagyon sikeresnek bizonyultak.

Fonográf A zongorázó Bartók kiállításról (MTA ZTI)

2015-ben ünnepeltük szervezetünk újjáalakulásának, azaz önálló civil egyesületté válásának 10. évfordulóját. A jubileumi eseményről Szegeden emlékeztünk meg. Az évfordulóról Forty-two versus ten. For the anniversary of the Hungarian National Branch címmel adtunk hírt a Fontes artis musicae-ban.”

A szakmai beszámoló után Sárközi Andrea (kincstárnok) foglalta össze gazdasági tevékenységünket. Következtek a szakmai tervek és a költségvetés megbeszélése. Szó esett a római kongresszusi részvételről és az AIBM közelgő vezetőségválasztásáról, megismerkedhettünk a jelöltekkel, köztük ott van szervezetünk titkára, dr. Mikusi Balázs is.

Bartók és kortársai c. kiállítás (MTA ZTI)

A Zenetudományi Intézet a magyar Bartók központnak tekinthető, itt található a Bartók Archívum is. Vendéglátóink jóvoltából két aktuális Bartók kiállítást tekinthettünk meg. Dalos Anna a “Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport vezetője a Bartók és kortársai című kiállításon kalauzolt minket, majd Vikárius László a Bartók Archívum vezetője A zongorázó Bartók című kiállítást mutatta be nekünk (bekukkantottam a Hangszerek kiállításba is).

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel (A zongorázó Bartók kiállítás – MTA ZTI)

Szívből ajánlom mindenkinek, köszönjük az érdekes, lenyűgöző élményt, valamint a kedves, gondos vendéglátást.

Fotók

Hozzászólás