Sibelius 150


2015-ben ünnepeljük a finn nemzeti zene kiemelkedő alkotója Jean Sibelius születésének 150. évfordulóját. A finnországi svéd anyanyelvű kisebbséghez tartozott, Hämeenlinna (svédül: Tavastehus) városkában született 1865. december 8-án, ez a nap vált később a finn zene napjává is.

Környezete lehetővé tette, hogy korán kapcsolatba kerüljön a zenével, zongorázni kezdett, de később áttért a hegedűre. 1885-ben a helsinki egyetemen jogot hallgatott, de egy év múlva véglegesen a zenei pályát választotta. Mesterei között volt az akkortájt Finnországban vendégszereplő Busoni, majd Berlinben A. Becker, Bécsben Goldmark és Robert Fuchs. Európai tanulmányútjáról 1891-ben tért vissza hazájába, ahol egy ideig a helsinki konzervatóriumban tanított, majd 1897-ben, miután az állam egész életére biztosította zavartalan alkotói munkáját, visszavonult, és a finn nemzeti zene nagy értékű alkotásait hozta létre. Fél évszázadon keresztül élt vidéki birtokán, mint a finn zene világszerte nagyra becsült reprezentánsa. Itt halt meg 1957. szeptember 20-án, kilencvenkét éves korában. Korai periódusában Sibelius Brahms hatása alatt állott. A kilencvenes években azonban, európai tanulmányútjáról hazatérve a finn nemzeti zeneművészet megteremtésének lelkesítő célja jegyében újult meg művészete. A későromantika elhasznált idiómáit a finn népzene új ízeivel frissítette fel. Későbbi műveiben – elsősorban szimfóniáiban – zeneszerzői stílusa megújult, ezúttal egyetemes kifejezésmódot keresett és nem riadt vissza az újszerű eszközöktől sem.

A természethez szoros kapcsolat fűzte, mély hatást gyakorolt zenéjére is. Másik ihletője a Kalevala és más finn legendák, amelyek alapjául szolgálnak olyan alkotásainak, mint az En Saga (Monda), Karélia-szvit, Lemminkäinen-szvitek és legismertebb művének a Finlandia-nak, mely az ország második nemzeti himnuszává vált. A szvitek és szimfonikus költemények mellett legjelentősebb alkotásai a hét szimfónia, a műfajról így vall: “Szemléletem alapja az, hogy a szimfóniát a legtisztább zenének érzem. Más szóval, ahol a muzsika kezdődik, a szónak meg kell szűnnie…

Legyen így, oross hívta fel a figyelmem a ClassicLive Sibelius 150 oldalára, ahol meghallgathatjuk szerzeményeit, hallgassunk Sibeliust: www.classiclive.com/sibelius

Források:
Pándi Marianne: Hangversenykalauz: Jean Sibelius (1865—1957)
Judit Mäkinen: 125. levél -Tuusulanjärvi I. Sibelius
Jean Sibelius (Wikipédia)
Jean Sibelius, a leghíresebb finn zeneszerző (Suomi blog)
Nagy zeneszerzők (Bp : Etűd, 1995)
Sibelius 150 (évfordulós honlap)

2 hozzászólás

  1. Kedves Szerzö ! Örömmel láttam, hogy az én Sibeliussal foglalkozó finnországi levelemet is feltüntette a források között. Csak egyet szeretnék hozzáfüzni az Ön érdekes cikkéhez: Ön azt írja, hogy Sibelius “svéd származású volt, de Finnországban született”. Sibelius finn származású volt, akinek svéd volt az anyanyelve, azaz Sibelius a finnországi svéd anyanyelvü kisebbséghez tartozott.
    Szivélyes üdvözletttel: Judit Mäkinen /Finnország

Hozzászólás