Mozart-levél Egerben


fotó: Váradi Zsolt

A Mester szülinapján egy W.A. Mozarttal kapcsolatos egri érdekességre szeretném felhívni a figyelmet: az egyetlen, Magyarországon létező teljes autográf Mozart-levelet az egri Főegyházmegyei Könyvtárban őrzik. A 18 soros levelet W.A. Mozart 1787-ben, Bécsből írta nővéréhez, Nannerl-hez, édesapjuk elhunyta és hagyatéka kapcsán, a levelet Pyrker János László (1772-1847) egri érsek vásárolta Velencében és hagyta a könyvtárra. A levél hasonmás kiadása Major Ervin: Mozart és Magyarország c. tanulmányában jelent meg, a levél magyar változatát Gedeon Tibor fordításában itt olvashatjátok:

Kedves Nővérem!

Könnyen elképzelheted, hogy mily fájdalmasan ért a hír legkedvesebb atyánk hirtelen elhunytáról, hiszen veszteségünk egyenlő. Minthogy most Bécset elhagynom lehetetlen (amit inkább azért tennék meg, hogy téged megölelhesselek), és boldogult atyánk hagyatéka nem érné meg a fáradtságot – tehát meg szeretném neked vallani, hogy nem vagyok teljesen egy véleményen veled egy nyilvános árverést illetően; de ha, amint d’Yppold úr írja, van egy apai rendelkezés erről, akkor ezt a rendelkezést előbb ismernem kellene, mielőtt további intézkedéseket tehetnék. Várom tehát ennek pontos másolatát, és rövid áttekintése után azonnal tudatom veled véleményemet. Arra kérlek, hogy a melléklet levelet adasd át d’Yppold úrnak, igazi jó barátunknak; – minthogy annyi esetben családunk barátjának mutatkozott, remélem, barátságát tanúsítani fogja abban is, hogy személyemet szükség esetén helyettesíti. Élj boldogul, kedves nővér! Örökre hű testvéred vagyok.

W.A. Mozart

Bécs, 1787. június 2.

Ui.: Feleségem tiszteletét küldi neked és férjednek, valamint én is.

(Forrás: Gedeon Tibor (szerk., ford.): Mozart bécsi levelei. – Budapest : Gondolat, 1960.- p. 264-265. és Antalóczi Lajos: Az egri Főegyházmegyei Könyvtár története, 1793-1989.- Eger : [Főegyházmegyei Kvt.], 1989. – p. 64. )

A digitalizált változat a Képkönyvtárból, katt a Teljes méret feliratra:

2 hozzászólás

Hozzászólás