AIBM Magyar Nemzeti Csoport ülése 2010.08.30.


Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja 2010. 08. 30-án tartotta ülését az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának Olvasótermében.

Elsőnek Mikusi Balázs, a Zeneműtár osztályvezetője számolt be a AIBM Moszkvában tartott konferenciájáról, ahol meghívott vendégként előadott a RISM csoportban Per astra ad aspera (Csillagokon át a keserűségig) címmel a RISM magyar történetéről és mai helyzetéről. Sajnos megszűnt a RISM bizottság nálunk, de minden országban megszorítások vannak. Már korábban hírt adtunk, hogy a RISM, azaz a Repertoire Internationale des Sources Musicales, magyarul Zenei források nemzetközi jegyzéke az 1770-ig született zeneszerzők egyházi- és világi gyűjteményekben fellelhető kéziratos zeneműveit, valamint az 1800 előtt kiadott zeneműveket tárja fel. 2010 júniusától ingyenesen elérhető online a Bajor Állami Könyvtár, a  Berlini Állami Könyvtár és a RISM együttműködésének köszönhetően. A kéziratok a különböző egyházi, könyvtári gyűjteményekben, archívumokban, magángyűjteményekben találhatók, de bibliográfiai adataik a kotta incipittel együtt megtalálhatók a RISM-ben: http://opac.rism.info

Ezután elnökünk, Gócza Julianna számolt be az angol-magyar együttműködés eredményeiről, a májusban, Egerben megrendezett A zenei könyvtárosok képzési lehetőségei. Angol-magyar szeminárium alapján, én fényképes bemutatóval illusztráltam az eseményt. Fehér Miklós: Brit-magyar szeminárium a zenei könyvtárosok képzési lehetőségeiről címmel publikált egy cikket a Könyv, könyvtár, könyvtáros (19. évf. 7. sz. (2010), p. 29-38.) hasábjain, s ígérete szerint a Könyvtári Intézet vállalta egy 30 órás zenei könyvtáros OKJ-s képzési tematika akkreditálásának koordinálását, amely lehetővé teszi a kötelező közalkalmazotti továbbképzés keretében zenei könyvtárosi szakismeretek elsajátítását. Sárközi Andrea (OIK) remek ötlete egynapos képzések szervezése különböző témák köré csoportosítva, legfontosabb a zenei dokumentumok MARC alapú feltárását körüljáró továbbképzés lenne.

Ezek után Gócza Julianna a pályázati eredményeket ismertette, a Nemzeti Civil Alapprogram pályázat elnyerése lehetővé teszi majd egy bécsi tanulmányút lehetőségét. Majd kötetlen, jóízű beszélgetés következett.

Solymosi Ákos kedves vezetésével az OSZK stúdióját és hangarchívumát tekintettük meg,

idézve az OSZK honlapját: “A Zeneműtár folyamatosan gyarapodó hangarchívuma jelenleg mintegy 100 viaszhengert, 15.300 db 78-as fordulatszámú lemezt, 13.000 db mikrobarázdás lemezt, 5.000 db hangkazettát és 6.000 db CD-t őriz. Döntő többségük Magyarországon az 1900-as évek óta kereskedelmi forgalomba került zenei felvételeket tartalmaz (nem zenei hangzó dokumentumaink száma kb. 2.200.), illetve valamilyen magyar vonatkozással bír. Gyűjteményünk tehát lefedi a magyarországi zenei élet csaknem teljes palettáját, mind történetiségében, mind az egymás mellett élő zenei stílusok és irányzatok terén. Ugyanakkor tükre a XX. század hatalmas technikai-technológiai fejlődésnek: a viaszhengerre rögzített első fonográffelvételektől kezdődően a kizárólag digitális technikával készített, rögzített és tárolt legújabb hangfelvételekig bezárólag. Miután a hangarchívumot 1956 októberében szinte megsemmisítő háborús veszteség érte, gyűjteményünk mintegy öt évtized gyarapodásának eredménye. Nagyobbik részét az 1957 óta folyamatosan beérkező köteles példányok teszik ki, de fontos forrást jelent a Zeneműtár tudatos beszerzési politikája is.

Ennek a tudatosságnak köszönhetően áttekintést kaphat a régi magyarországi hanglemez kiadás története iránt érdeklődő a hazai kiadói vállalkozások terméséből: az Első Magyar Hanglemezgyár felvételeiből, vagy a legendás Pátria népzenei sorozat korongjaiból válogatva.

A hungarika kutatást segíthetik az Amerikában megjelenő Hazám és Turul sorozatok, valamint azok az archív felvételek, melyek világhírű előadóművészeink, karmestereink (többek között Hubay Jenő, Dohnányi Ernő, Szigeti József, illetve Széll György, Reiner Frigyes Fricsay Ferenc) játékát örökítik meg.”

A hangarchívumban található dokumentumok helyben, az Olvasóteremben tanulmányozhatók az erre a célra kialakított, különféle hangdokumentumok lejátszására alkalmas egyéni lehallgatóhelyeken.

Fotók: itt

Hozzászólás