AIBM Magyar Nemzeti Csoport közgyűlése 2010.04.07.


Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja 2010. 04. 07-én tartotta 2010. évi közgyűlését a Régi Zeneakadémia épületében található Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtárában.

A gyűjtemény főleg 19. századi szerzők műveinek korabeli vagy első kiadásaiból áll. Önálló egységet képez a Liszt-gyűjtemény, amely Liszt műveinek a szerző életében megjelent kiadásait tartalmazza s a Liszt-kutatás számára igen fontos szakirodalom is a könyvtár gyűjtőkörébe tartozik. Letétként őrzik az egykori Nemzeti Zenede történeti kottatárát is.

A napirendi pontok közül az első az elnökség beszámolója volt a 2009. évről. Először elnökünk, Gócza Julianna szakmai beszámolóját hallhattuk, ez elolvasható a közhasznúsági jelentésben: itt, majd Gádor Ágnes kincstárnok gazdasági beszámolóját hallhattuk. 13 intézményi tagot (zenei gyűjtemény, archívum, kottatár) 3 egyéni és 1 tiszteletbeli tagot számláltunk 2009-ben.

4 összejövetelt rendeztünk, 2 alkalommal közösen az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével: Az első összejövetel témája a zenei dokumentumok tárgyi feltárása az OSZK Tezaurusz/Köztaurusz segítségével, majd közgyűlésünket a LFZE Központi Könyvtárában tartottuk április 15-én. A Zeneakadémia Könyvtárában szeptemberben tartott ülésen képes beszámolót hallhattak a tagok az angol-magyar együttműködés eddigi tapasztalatairól Gócza Julianna és Zsoldos Marianna előadásában.
Novemberi ülésünket együtt rendeztük a zenei szekcióval a FSzEK Zenei Gyűjteményében, ahol az AIBM konferenciáról, s az angol magyar együttműködésről adtunk számot.

A szakmai programok a tagdíjakból, de nagyobb részt a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Nemzeti Civil Alaptól, valamint a IAML Outreach Fund-tól nyert pályázatokból valósultak meg.

Egyhangúlag elfogadtuk mindkét beszámolót. A következőkben a 2010-es terveket s költségvetést beszéltük meg. A két legjelentősebb esemény az angol-magyar szeminárium lesz május 6-án, ami Egerben kerül majd megrendezésre s a moszkvai AIBM konferencia, ahová előadónak felkérték Mikusi Balázst, az OSZK Zeneműtárának vezetőjét a RISM magyar helyzetéről. Tervezünk egy látogatást a győri Richter Archívumba is.

Ezután kötetlen beszélgetést alakult ki, szóba került a zenei könyvtárosi képzés, a szerzői jog, a tagok zenei gyűjteményeinek aktualitásai. Székely András zenetörténészt egyhangúlag tiszteletbeli taggá választottuk.

Gádor Ágnes és Szirányi Gábor könyvet ír a Zeneakadémia könyvtárának történetéről, ahonnan megtudhatjuk majd, hogy hogyan lett két szekrényből az ország legnagyobb zenei gyűjteménye. Beszélgettünk Grégász Miklóssal a debreceni Jazzbarátok Köréről s a Miskolcon létesítendő Rockmúzeumról, ahová dr. Kovásznainé Veréb Ágnes, a zenei gyűjtemény vezetője gyűjtött és digitalizált a helyi sajtóban megjelent beat, pop, rock vonatkozású cikkekből.

Fotók

Hozzászólás