Zsoldos Marianna: Zenei könyvtári munka


Közkönyvtárainkban (akkor: közművelődési könyvtár) a zenei részlegek az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején alakultak ki. Egyetlen módszertani útmutató, Pethes Iván: A fonotéka c. műve segítette a könyvtárosok munkáját s ő hozta létre az Magyar Könyvtárosok Egyesületének első szekcióját, a Zenei Szekciót, mely ma is működik MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete (Association of the Hungarian Librarians Music Section) néven, e szervezet fogja össze a magyar zenei könyvtárosokat. Nemrég levelezőlista is indult a zenei könyvtárosok részére. Pethes Iván dolgozta ki egyébként az FZO-t, a Flexibilis Zenei Osztályozást (A flexible classification system of music and literature on music). 1978-ban elsőként az egri Heves Megyei Könyvtár kezdte el a hangfelvételek kölcsönzését. Sokan hozzákezdtek a hangfelvételek másolásához is. 1980-ban jelent meg Skaliczki Judit: Zenemű- és hangtári részlegek a közművelődési könyvtárakban c. útmutatója, mely egyik alapműve volt a zenei könyvtárosoknak. Az 1997. évi CXL. törvény alapján átalakult a magyar könyvtári rendszer, benne a zenei gyűjtemények is. Az MKE Zenei Könyvtáros Szervezete és a Zeneiskolai Szövetség felmérése szerint több mint 500 könyvtárban ill. zeneiskolában található zenei anyag. Ezek mennyiségben és minőségben is igen eltérő állományok. Ezek nem önálló intézmények, részei egy könyvtárnak, oktatási intézménynek, zenei és/vagy nem zenei intézménynek. Nincs önálló nyilvános zenei könyvtárunk. A közkönyvtárak zenei gyűjteményei általában különgyűjtemények. Ezek vagy dokumentumtípus szerinti gyűjtemények, audiovizuális részlegek, hangtárak (ahová minden nemhagyományos dokumentum kerül, függetlenül tartalmától) vagy tematikus különgyűjtemények, zenei gyűjtemények, zenei részlegek, ahol a zene a fő gyűjtési szempont, jelenjék meg bármilyen hordozón (a zenével kapcsolatos összes dokumentum itt található).

A könyvtárközi kölcsönzést illetően (73/2003. (V.28.) Korm. Rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről ) az ODR listán az egyetlen zenei könyvtár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtára, bár a tagkönyvtárak között vannak nagyobb zenei gyűjteménnyel rendelkezők is: pl. DEENK, a FSZEK, az OIK és a megyei könyvtárak. A zenei gyűjtemények könyvtárközi kölcsönzés keretében csak a zenei dokumentumok két-három típusát szolgáltatják: a zenei szakkönyveket, folyóiratcikkeket és a kottákat (a hangzó- és videodokumentumok könyvtárközi kölcsönzése nem megoldott). Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról megszűntette a hangfelvételek és a kották másolását, mint szolgáltatást. 1999-ben jelent meg a MKE Zenei Könyvtáros Szervezetének kiadásában, Gócza Julianna szerkesztésében a Zenei könyvtári ismeretek c. kézikönyv, a kötet szerzői Erdélyi Frigyesné, Gócza Julianna, Pogány György, Vavrinecz Veronika négy nagy fejezetben (A zenei információ, zenei dokumentumok; A zenei tájékoztatás; A zeneművek formai feltárása; A zenei szakirodalom és a zeneművek tartalmi feltárása) foglalják össze a zenei könyvtárossággal kapcsolatos tudnivalókat. Alapvető munka a zenei könyvtárosok számára. Külön zenei könyvtáros képzés nem folyik, hanem néhány egyetemen és főiskolán, az informatikus-könyvtáros szakon belül (pl. Eger EKF, Szombathely BDF), szabadon választható kurzus a Zenei könyvtári munka, valamint pl. Szegeden, Egerben, Nyíregyházán az ének-zene tanszékeken Zenei könyvtáros szakirány választható. Az akkreditált könyvtári képzési program keretében szerepel a „Klasszikus zenei gyűjtemények kezelése a közművelődési könyvtárakban” c. továbbképzés zenei könyvtárosok számára. Az utóbbi években rengeteg változás történt, átalakult a könyvtári rendszer, tért hódítottak az audiovizuális, az elektronikus információhordozók a zenei gyűjteményekben is. A nagyobb zenei gyűjtemények és adatbázisaik elérhetők az interneten, néhány könyvtár digitalizálással is foglalkozik (pl. DEENK Régi kották gyűjteménye), az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlege Hangtárnok címmel blogot indított a részleg megismertetésére, népszerűsítésére, az oldalon egy válogatott bibliográfia is található a zenei könyvtári munkáról.

Zenei gyűjtemények Magyarországon:

 1. Közkönyvtárak zenemű- és hangtári részlegei (általában megyei és városi könyvtárak különgyűjteményei)
 2. Zeneiskolák, zenei szakiskolák, tagozatok gyűjteményei
 3. Felsőoktatási könyvtárak zenei gyűjteményei (pl. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Zenemű- és Médiatára, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtára stb.)
 4. Szakkönyvtárak gyűjteményei (pl. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Idegennyelvű Könyvtár, stb.)
 5. Tudományos intézmények zenei gyűjteményei (MTA ZTI Zenetudományi Szakkönyvtár )
 6. Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára, mint nemzeti könyvtár
 7. Egyéb, könyvtári rendszerbe nem tartozó zenei gyűjtemények

Irodalom

Music librarianship in Hungary

9 hozzászólás

 1. A Zenei könyvtárosok levelezőlistáját 2007. márciusában hozta létre Gulyásné Somogyi Klára, a LFZE Kutatókönyvtárának vezetője, a Zenei Könyvtárosok Szervetének elnöke, a listának archívuma nincs. Leggyakoribb téma eddig az olvasói kérések kielégítésére szolgált pl. kotta keresése, szakmai tudakozódás a nemhagyományos dokumentumok kölcsönzéséről, Zenei Könyvtárosok Szervezetének készülő honlapjáról volt eddig szó. Olyan a listánk, amely jóváhagyást igényel, így a feliratkozást követően majd kapsz egy e-mailt, amelyre, ha reagálsz, fel leszel írva 🙂
  Itt tudsz feliratkozni: e-mail-címet beírod, majd Mehet gomb:
  http://www.nonprofit.hu/levlista/felir/714.html
  Vagy egy üres levelet kell írni a zenekonyv-fel@lista.nonprofit.hu
  címre.
  Örülnénk, ha tagjaink közt üdvözölnénk!

 2. A Zenei Könyvtárosok Egyesületének nagyon szép és informatív honlapja volt évekig. Hol van az most???
  kliviti

 3. “MKE Zenei Könyvtáros Szervezete és a Zeneiskolai Szövetség felmérése szerint több mint 500 könyvtárban ill. zeneiskolában található zenei anyag. ” : Kedves Trinity, tudnál bővebbet írni erről a felmérésről vagy valamilyen irodalmat adni? Eddig ezzel nem találkoztam , vagy nem emlékszem rá, de érdekelne.
  Klaris

 4. kedves klaris, az információt Fehér Miklóstól kaptam, a KI-ből, bővebbet ő tud mondani.

Hozzászólás