Frank Zappa


Neil Slaven: Elektronikus Don Quijote / Frank Zappa

Neil Slaven nagy részletességgel dolgozza fel az örökké kísérletező, hol turnézó, hol stúdió-remeteként élő, napi 12 órákat dolgozó, a cenzúra ellen hadakozó, politikusoknak beszóló, minden hatalmi elnyomással szemben perlekedő zeneszerző-előadó-üzletember Zappa életútját.

Ahogy a fülszöveg is írja: „aprólékos részletességgel, tárgyilagosan, számos forrás alapján, sokszor hősét idézve számol be Zappa életútjáról és művészetéről, egyszersmind látványosan párhuzamba állítja az életművet a huszadik század második felének kulturális és politikai eseményeivel”.


6 hozzászólás

Hozzászólás